80 glosor 2

Övningen är skapad 2017-02-24 av karingotenfelt. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • concrete betong
 • pavement trottoar
 • predictable förutsägbar
 • storey vånings-
 • slide glida
 • edge kant
 • foam skumgummi
 • target mål
 • contradict säga emot
 • emergency room akutmottagning
 • pronounce uttala
 • despite trots
 • mob grupp
 • shiver darra, skaka
 • musty instängd, unken
 • leap hoppa
 • tumble trilla omkull
 • clutch greppa, ta tag i
 • hem fåll
 • defiance utmaning, trots
 • sparkle livlighet
 • compassion med känsla
 • reproduce upprepa
 • outrageous överdrivet, skandalöst
 • cheat on vara otrogen
 • fair game (vara) tillåtet
 • thrive lyckas bra, trivas
 • meddle lägga sig i
 • exploit utnyttja
 • disclosure avslöjande
 • memorable minnesvärt
 • fail misslyckas
 • attribute tillskrivna
 • excel utmärka sig
 • scholarship stipendium
 • ratings tittarsiffror
 • launch lansera
 • consecutive i rad
 • orphanage barnhem
 • school supplies skolmaterial
 • immaculate fläckfri
 • groomed väl vårdnad
 • modesty blygsamhet
 • virtue dygd
 • overestimate överskatta
 • ruefully bedrövat
 • amount summa
 • pleased nöjd
 • careless vårdslös
 • pen in skriva in
 • pertinent relevant
 • wizened rynkig
 • burnished polerade
 • adornments prydnader
 • courteously artigt
 • airborne vara i luften
 • appraise värdera, bedöma
 • casual ledig, obesvärad
 • thoroughness grundlighet
 • impostor bedragare
 • inherit ärva
 • mishap missöde
 • devotion hängivenhet
 • redouble fördubbla
 • vulnerability sårbarhet
 • inopportune oläglig
 • assure försäkra
 • rapt by hänförd av
 • unexpressed outtalade
 • sufficient tillräcklig
 • flickers fladdrar
 • mere bara, blott
 • enchanted hänfört
 • earthquake jordbävning
 • manner sätt
 • deter avskräcka
 • noble ädel
 • eager ivrig
 • caress smeka
 • instant ögonblick

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/80-glosor-2.7122996.html

Dela