8 - jaepieboelhkh gärja

Övningen är skapad 2021-10-28 av Faepmie1. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utnieh dom har
 • mah som
 • aalka det börjar
 • geehtedh att passa / övervaka
 • guedtieh dom kalvar
 • mahte nästan
 • raeffesne i ro / ifred
 • gåatodh att beta
 • geadtan till hagen
 • tjöönghkebe vi samlar
 • gïen vems
 • mierhkem märke
 • soehpenje lasso
 • jaksedh att komma åt / nå / hinna ifatt
 • ruvtieraajroe tåg
 • vaegkiej miete längs efter myrlandet
 • tsaekebe vi sätter
 • pråvka hen brukar
 • vaaksjodh att kontrollera / undersöka
 • suehpedslaantese till kalvningslandet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-jaepieboelhkh-garja.10693456.html

Dela

Annonser