8. El tiempo libre åk7

Övningen är skapad 2014-09-23 av profesoraestruch. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Escuchar. Escucho, escuchas, escucha música Lyssna på musik
 • Cantar. Canto, cantas, canta Sjunga
 • Tocar. Toco, tocas, toca la guitarra/el piano Spela instrument
 • Estudiar. estudio, estudias, estudia Plugga
 • Jugar.Juego, juegas, juego con el ordenador Spela på datorn
 • Ver. Veo, ves, ve la tele Titta på teve
 • Estar. Estoy, estás, está con los amigos Vara med kompisar
 • Nadar. Nado, nadas, nada Simma
 • Leer. Leo, lees, lee un libro Läsa en bok
 • Hacer. Hago, haces, hace deporte Utöva något sport
 • Entrenar. Entreno, entrenas, entrena Träna
 • Preguntar. Pregunto, preguntas, pregunta Fråga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-el-tiempo-libre-ak7.3867291.html

Dela

Annonser