8. A-e-c, kap.3 - Översättningsmeningar

Övningen är skapad 2019-02-07 av cedvardsson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag är i Japan för första gången. Je suis au Japon pour la première fois.
 • Hur många motorcyklar har du? Combien de motos as-tu?
 • Senare ska de åka till Argentina. Plus tard ils vont aller en Argentine.
 • Jag har fått nog av alla dessa bilar. J'en ai marre de toutes ces voitures.
 • Ni kommer strax att berätta en historia. Vous allez bientôt raconter une histoire.
 • Han har avslutat sin bok. Il a terminé son livre.
 • Går vi uppför? Est-ce que nous montons?
 • Du kommer att trilla! Tu vas tomber!
 • Hur många kilometer blir det? Ça fait combien de kilomètres?
 • Det blir femtiofem kilometer. Ça fait cinquante-cinq kilomètres.
 • Detta problem är omöjligt. Ce problème est impossible.
 • Det är sent. Il est tard.
 • Vi tittar på TV tillsammans varje kväll. Nous regardons la télé ensemble tous les soirs.
 • Alla dessa elever är dåliga i franska. Tous ces élèves sont nuls en français.
 • Polacken har en stor vit motorcykel. Le polonais a une grande moto blanche.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-3-oversattningsmeningar.8636588.html

Dela

Annonser