8. A-e-c, kap. 2 - Översättning

Övningen är skapad 2018-10-15 av cedvardsson. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Det finns många myggor där borta. Il y a beaucoup de moustiques là-bas.
 • Vi är inte rädda för lejonen. Nous n'avons pas peur des lions.
 • De(m) behöver hjälp. Ils ont besoin d'aide.
 • Hon ska åka till Senegal i maj. Elle va aller au Sénégal en mai.
 • Jag ska arbeta med ett stort franskt projekt i Afrika. Je vais travailler avec un grand projet français en Afrique.
 • Portugal är belägen väster om Spanien. Le Portugal est situé à l'ouest de l'Espagne.
 • Schweiz är öster om Frankrike. La Suisse est à l'est de la France.
 • Norr om Tyskland finns Danmark. Au nord de l'Allemagne il y a le Danemark.
 • Var är du (m) född. Où es-tu né?
 • Var är du (f) född? Où es-tu née?
 • Jag (f) är född i Japan. Je suis née au Japon.
 • Italien är ett vackert land i Europa. L'Italie est un beau pays en Europe.
 • Senegal är ett fransktalande land. Le Sénégal est un pays francophone.
 • Jag har inte tid. Je n'ai pas le temps.
 • Min lilla danska kusin, Margit, är tokig. Ma petite cousine danoise, Margit, est folle.
 • Arbeta snabbt (du)! Travaille vite!
 • Arbeta snabbt (ni)! Travaillez vite!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-2-oversattning.8436621.html

Dela