8. A-e-c, kap. 2 - Ord, obligatoriska

Övningen är skapad 2018-10-15 av cedvardsson. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tokig (m) fou
 • tokig (f) folle
 • en mygga un moustique
 • en spindel une araignée
 • att sluta upp med att säga arrêter de dire
 • en dumhet une ânerie
 • att vara rädd för avoir peur de
 • att ha tid avoir le temps
 • att se voir
 • sedan depuis
 • jag (m) är född je suis né
 • jag (f) är född je suis née
 • torr (m) sec
 • torr (f) sèche
 • torrperioden la saison sèche
 • regnperioden la saison des pluies
 • kungen le roi
 • jag ser je vois
 • Det är sent. Il est tard.
 • Har du sett vad klockan är! Tu as vu l'heure!
 • Sover du? Tu dors?
 • Det ser du väl! Tu vois bien!
 • att ringa appeler
 • att skicka envoyer
 • Hon kan rätta den. Elle peut le corriger.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-2-ord-obligatoriska.8322796.html

Dela