Annonser


8. A-e-c, kap. 2 - Ord, frivilliga

Övningen är skapad 2018-10-15 av cedvardsson. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • enorm énorme
 • en idiot un idiot
 • ett föredrag att hålla un exposé à faire
 • en idé une idée
 • Tusan också! Zut alors!
 • att vara här être là
 • en pojkvän un petit ami
 • Han kommer från Senegal. Il viend du Sénégal.
 • att komma från venir de
 • medicin médecine
 • på universitetet à l'université
 • ett universitet une université
 • Läkare Utan Gränser Médecins Sans Frontières
 • ett projekt om un projet sur
 • att skicka en ansökan faire une demande
 • Berätta för mig! Parle-moi!
 • är belägen est situé
 • att vara belägen être situé
 • kusten la côte
 • väster l'ouest
 • nord le nord
 • öster l'est
 • söder le sud
 • bara, endast seulement
 • en årstid une saison
 • en gasell une gazelle
 • en krokodil un crocodile
 • ett lejon un lion
 • en hyena une hyène
 • ett vårtsvin un phacochère
 • ett vildsvin un sanglier
 • man, nackhår une crinière
 • en bete une défense
 • viktig (m) important
 • viktig (f) importante
 • Hallå! Allô!
 • fakta om des informations sur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-2-ord-frivilliga.8322814.html

Dela