8. A-e-c, kap. 2 - d) Adj. placering,bakom

Övningen är skapad 2018-10-15 av cedvardsson. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett kort program un program court
 • två enorma spindlar deux araignées énormes
 • svartsjuka män des hommes jaloux
 • en naturlig idé une idée naturelle
 • två italienska bilar deux voitures italiennes
 • en aktiv hund un chien actif
 • två låga hotell deux hôtels bas
 • dyra bilar des voitures chères
 • galna datorer des ordinateurs fous
 • torra perioder des périodes sèches
 • en viktig man un homme important
 • intelligenta flickor des filles intelligentes
 • en dum idé une idée stupide
 • intressanta program des programmes intéressants
 • en farlig kvinna une femme dangereuse
 • rika män des hommes riches
 • fattiga män des hommes pauvres
 • höga hus des maisons hautes
 • ett brett träd un arbre large

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-2-d-adj-placering-bakom.8323398.html

Dela