8. A-e-c, kap. 2 - a) Adjektiv, grundform (m, s)

Övningen är skapad 2018-10-15 av cedvardsson. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kort court
 • enorm énorme
 • ny nouveau
 • vacker beau
 • gammal vieux
 • svartsjuk jaloux
 • naturlig naturel
 • italiensk italien
 • aktiv actif
 • låg bas
 • dyr, kär cher
 • galen fou
 • lång long
 • torr sec
 • liten petit
 • tjock gros
 • bra bon
 • söt joli
 • stor grand
 • ung jeune
 • dålig mauvais
 • viktig important
 • intelligent intelligent
 • dum stupide
 • intressant intéresant
 • farlig dangereux
 • rik riche
 • fattig pauvre
 • hög haute
 • bred large

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-2-a-adjektiv-grundform-m-s.8323126.html

Dela