8. A-e-c, kap. 1, Uttryck

Övningen är skapad 2018-05-17 av cedvardsson. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • på gymnasiet au lycée
  • Du ska ta hand om... Tu vas t'occuper de...
  • en värdfamilj une famille d'accueil
  • Jag vet inte. Je ne sais pas.
  • en bra idé une bonne idée
  • Det är långt borta. C'est loin.
  • Det är okej. C'est daccord.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-1-uttryck.8238022.html

Dela

Annonser