8. A-e-c, kap. 1 - Genitiv

Övningen är skapad 2018-05-09 av cedvardsson. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pias projekt le projet de Pia
 • flickans projekt le projet de la fille
 • lärarens projekt le projet du professeur
 • elevernas projekt le projet des élèves
 • pojkens hus (la maison) la maison du garçon
 • kusinernas (cousin, m) cyklar (vélo, m) Les vélos des cousins
 • Daniels syster la sœur de Daniel
 • flickans dator (ordinateur, m) l'ordinateur de la fille
 • en flickas bok (livre, m) le livre d'une fille
 • barnens bilar (voiture, f) les voitures des enfants
 • pojkarnas hus (maison, f) la maison des garçons

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-kap-1-genitiv.8243040.html

Dela