8. A-e-c, er-verb, infinitiv

Övningen är skapad 2019-01-29 av cedvardsson. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rätta corriger
 • sluta upp med att arrêter de
 • starta démarrer
 • vara (om tid) durer
 • sluta, avsluta terminer
 • gå uppför monter
 • trilla, falla tomber
 • börja om recommencer
 • bjuda in inviter
 • önska espérer
 • drömma rêver
 • använda utiliser
 • kontakta contacter
 • städa ranger
 • skämta plaisanter
 • ge donner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-er-verb-infinitiv.8653515.html

Dela