8. A-e-c, Diagnos, re-verb

Övningen är skapad 2018-11-22 av cedvardsson. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag svarar je réponds
 • du brevväxlar tu corresponds
 • hon väntar elle attend
 • vi säljer nous vendons
 • ni förlorar vous perdez
 • de (m) hör ils entendre
 • jag har brevväxlat j'ai correspondu
 • vi har sålt nous avons vendu
 • han har förlorat il a perdu
 • ni kommer att sälja vous allez vendre
 • man kommer att vänta on va attendre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/8-a-e-c-diagnos-re-verb.8704956.html

Dela