7d My great idea

Övningen är skapad 2012-11-26 av Bergskolefroken. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • horror skräck
 • solve lösa
 • way sätt
 • improve förbättra
 • manager chef
 • change one's mind ändra sig
 • finish one's O levels ungefär: gå ut nian
 • a year off ett år ledigt
 • continue fortsätta
 • clean rengöra
 • horrible hemsk
 • noisy högljudd
 • scrub skura
 • pour hälla
 • busy jäktig
 • fries pommes frites
 • pick up hämta
 • tray bricka
 • wrapper omslag, förpackning
 • rubbish skräp
 • nightmare mardröm
 • pleased nöjd
 • counter disk
 • buzz surra
 • syrup sockerlag
 • spurt spruta
 • hiss fräsa
 • spit, spat, spat spotta
 • customer kund
 • cover täcka
 • last vara, pågå
 • honest ärlig, uppriktig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7d-my-great-idea.2434179.html

Dela