7A, 7D v.21 Teenagers and slee

Övningen är skapad 2013-05-17 av Bergskolefroken. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • scientist vetenskapsman
 • alarm ringklocka
 • might kan kanske
 • ordinary vanlig
 • stay awake hålla sig vaken
 • fall asleep somna
 • time and time again igen och igen
 • an average of i medel
 • research forskning
 • once we reach när vi väl når
 • allow tillåta
 • researcher forskare
 • puberty pubertet
 • average genomsnittlig
 • actually i själva verket
 • raise väcker
 • sign tecken
 • include inkluderar
 • be irritable vara irriterad
 • be in a bad mood vara på dåligt humör

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7a-7d-v-21-teenagers-and-slee.2846109.html

Dela