7a,7d Signs of the zodiac

Övningen är skapad 2013-05-03 av Bergskolefroken. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affect påverka
 • creative skapande
 • weakness svaghet
 • warrior krigare
 • cruel grym
 • Gemini Tvillingarna
 • curious nyfiken
 • Jack of all trades mångsysslare
 • Cancer Kräftan
 • imaginative fantasifull
 • Leo Lejonet
 • affection tillgivenhet
 • stubborn envis
 • selfish självisk
 • Virgo Jungfrun
 • Libra Vågen
 • artistic konstnärlig
 • justice rättvisa
 • Scorpio Skorpionen
 • strong-willed viljestark
 • determined beslutsam
 • bravely modigt
 • adventurous äventyrlig
 • exaggerate överdriva
 • Capricorn stenbocken
 • ambitious ambitiös

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7a-7d-signs-of-the-zodiac.2825922.html

Dela