7a 39-40

Övningen är skapad 2014-09-24 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • used to brukade
 • rehearse öva
 • talent show talangjakt
 • contest tävling
 • immediately omedelbart
 • success framgång
 • fame berömmelse
 • successful framgångsrik
 • it was not until det var inte förrän
 • release släppa, ge ut
 • develop utveckla
 • courage mod
 • recipe recept
 • made up bestå av
 • named som hette
 • notice board anslagstavla
 • show up dyka upp
 • at Larry's place hemma hos Larry
 • however emellertid, men
 • left lämnade; kvar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7a-39-40.3869268.html

Dela