7. Arc-en-ciel, kapitel 5, fraser

Övningen är skapad 2019-01-18 av cedvardsson. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gå till torget aller au marché
 • Ha en bra dag! Bonne journée!
 • Det är gott. C'est bon.
 • Vad kostar...? C'est combien...?
 • Det är allt. C'est tout.
 • Det blir (det är).. C'est...
 • Det är inte gott. Ce n'est pas bon.
 • ikväll ce soir
 • Ge mig... Donnez-moi...
 • handla faire les courses
 • det finns många il y a beaucoup de
 • det finns il y a
 • Jag tycker bra om... J'aime bien...
 • tack merci
 • man kan köpa on peut acheter
 • Vi går! On y va!
 • gå hem rentrer à la maison
 • Tack (engelskans please) S'il vous plaît
 • Gå! Va!
 • Vad önskas? Vous désirez?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-arc-en-ciel-kapitel-5-fraser.7317376.html

Dela