7. Arc-en- ciel; kap4 (v7) - Frågeorden: meningar

Övningen är skapad 2019-01-18 av cedvardsson. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • När kommer de hem? Quand rentrent-ils?
 • Vem ringer? Qui téléphone?
 • Vad gör du? Que fais-tu?
 • Vad tycker du om? Qu'aimes-tu?
 • Vad är det som du gör? Qu'est-ce que tu fais?
 • Vad är det som han gör? Qu'est-ce qu'il fait?
 • Var är köket? Où est la cuisine?
 • Var går du? Où vas-tu?
 • Var bor ni? Où habitez-vous?
 • Varför äter du ett äpple? Pourquoi manges-tu une pomme?
 • Därför att jag är hungrig. Parce que j'ai faim.
 • Hur mår ni? Comment allez-vous?
 • Vilken dag (m) föredrar ni? Quel jour préférez-vous?
 • Vilket år (f)? Quelle année?
 • Vilka är dina vänner (m)? Quels sont tes amis?
 • Vilka är dina bilar (f)? Quelles sont tes voitures?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-arc-en-ciel-kap4-v7-frageorden-meningar.7103826.html

Dela