7. Arc-en- ciel; kap4 (v5-6) Översättningsmeninga

Övningen är skapad 2018-05-29 av cedvardsson. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag bor på Storgatan 31. J'habite au 31, Grand Rue.
 • Vi kommer om en halvtimme. Nous arrivons dans une demi-heure.
 • Vad är klockan? (formellt) Quelle heure est-il?
 • Vad är klockan? (familjärt) Il est quelle heure?
 • Klockan är ett. Il est une heure.
 • Hur dags äter vi? (formellt) À quelle heure mangeons-nous?
 • Hur dags äter vi? (familjärt) Nous mangeons à quelle heure?
 • Var är ni? (formellt) Où êtes-vous?
 • Var är ni? (familjärt) Vous êtes où?
 • Vi är hos mormor. Nous sommes chez grand-mère.
 • Tisdag morgon, klockan 8 spelar han tennis. Mardi matin, à huit heures il joue au tennis.
 • Tycker ni om sport? (formellt) Aimez-vous le sport?
 • Tycker ni om sport? (familjärt) Vous aimez le sport?
 • Jag är hungrig. J'ai faim.
 • De kommer hem på söndag kväll. Ils rentrent dimanche soir.
 • Hon ringer på dörren. Elle sonne à la porte.
 • Gå och lägg er! Allez vous coucher!
 • Hon tittar på TV på onsdag eftermiddag. Elle regarde la télé le mercredi après-midi.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-arc-en-ciel-kap4-v5-6-oversattningsmeninga.7041972.html

Dela