7. Arc-en- ciel kap. 4 - Fraser (alla)

Övningen är skapad 2018-05-09 av cedvardsson. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hon bor på 59, rue de Rivoli. Elle habite au 59, rue de Rivoli.
 • De kommer fram till mor-/farföräldrarna klockan 9 på kvällen. Ils arrivent chez les grands-parents à 9 heures du soir.
 • De här är min fru. Voici ma femme.
 • God natt! Bonne nuit!
 • Gå och lägg er, barn! Allez-vous coucher les enfants!
 • vara hungrid avoir faim
 • Hur dags äter vi? On mange à quelle heure?
 • om en halvtimme dans une demi-heure
 • Vad är klockan? Quelle heure est-il?
 • Klockan är... Il est... heures.
 • Klockan är ett. Il est une heure.
 • klockan 9 på kvällen à 9 heures du soir
 • Var är pojkarna? Où sont les garçons?
 • De kommer hem på onsdag. Ils rentrent mercredi.
 • Jag gillar musik. J'aime la musique.
 • Jag spelar gitarr. Je joue de la guitare.
 • Tycker ni om sport? Vous aimez le sport?
 • Jag spelar tennis. Je joue au tennis.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-arc-en-ciel-kap-4-fraser-alla.7072046.html

Dela