7. Arc-en- ciel En Suède Fraser

Övningen är skapad 2017-11-14 av cedvardsson. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Goddag barn! Bonjour les enfants!
 • Hur mår du? Ça va?
 • Det går bra, tack. Ça va bien, merci.
 • Vad heter du? Comment t'appelles-tu?
 • Vad heter du? (eg. du heter vad) Tu t'appelles comment?
 • Jag heter Per. Je m'appelle Per.
 • Och du? Et toi?
 • Var bor du Corinne? Où habites-tu, Corinne?
 • Jag bor också i Malmö. J'habite aussi à Malmö.
 • Jag bor i Paris, i Frankrike. J'habite à Paris, en France.
 • Hur gammal är du Per? Quel-âge as-tu Per?
 • Hur gammal är du Per? (vardagligt) Tu as quel âge Per?
 • Jag är 13 år. J'ai 13 ans.
 • På återseende! Au revoir!
 • också aussi
 • Hon är 38 år. Elle a 38 ans.
 • i Sverige en Suède
 • Han är 15 år. Il a 15 ans.
 • Han heter Simon. Il s'appelle Simon.
 • Isabelle har två barn. Isabelle a deux enfants.
 • Isabelle bor i Sverige. Isabelle habite en Suède.
 • Jag har en syster. J'ai une sœur.
 • Jag ska snart åka till Sverige. Je vais bientôt aller en Suède.
 • Vilken tur! Quelle chance!
 • ett år un an
 • ett barn un enfant
 • Frankrike la France
 • Sverige la Suède

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-arc-en-ciel-en-suede-fraser.6448196.html

Dela