7. A-e-c, kap. 8, Översättning

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Har Pia ont i foten? Est-ce que Pia a mal au pied?
 • Hon har ont i foten. Elle a mal au pied.
 • Claude ligger till sängs. Claude est au lit.
 • Har ni ont i huvudet? Avez-vous mal à la tête?
 • Nej, vi har inte ont i huvudet. Non, nous n'avons pas mal à la tête.
 • Marcel har ont i magen. Marcel a mal au ventre.
 • Han ska åka till sjukhuset. Il va aller à l'hôpital.
 • Om tre dagar kommer han att komma hem. Dans trois jours il va rentrer à la maison.
 • De kommer att hjälpa Daniel. Ils vont aider Daniel.
 • Barnet har ett brutet ben. L'enfant a une jambe cassée.
 • Är ni sjuka? Êtes-vous malades?
 • Nej, vi är aldrig sjuka. Non, nous ne sommes jamais malades.
 • Jag skall gå till läkaren. Je vais aller chez le médecin.
 • Låt oss gå till tandläkaren. Allons chez le dentiste.
 • Har du tandvärk. As-tu mal aux dents?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-8-oversattning.8042275.html

Dela