7. A-e-c, kap. 8, Fraser

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Låt oss gå...! Allons...!
 • Det gör ont. Ça fait mal.
 • Hon har en bruten fot. Elle a le pied cassé.
 • Han har ett brutet ben. Il a la jambe cassée.
 • Han har ont i magen. Il a mal au ventre.
 • Han ligger till sängs. Il est au lit.
 • Vad har du? (Hur är det?) Qu'est-ce que tu as?
 • Jag har ont i foten. J'ai mal au pied.
 • Jag har inte längre någon TV. Je n'ai plus de télé.
 • Jag ska hämta pappa. Je vais chercher papa.
 • Kan du hjälpa Daniel? Tu peux aider Daniel?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-8-fraser.7980352.html

Dela