7. A-e-c, kap. 5 - Läxförhör er-verb

Övningen är skapad 2018-09-27 av cedvardsson. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att köpa acheter
 • att leta/hämta chercher
 • att önska désirer
 • att föredra préférer
 • att komma hem rentrer
 • jag köper j'achète
 • du hämtar tu cherches
 • han önskar il désire
 • hon föredrar elle préfère
 • man kommer hem on rentre
 • vi köper nous achetons
 • ni hämtar vous cherchez
 • de (m) önskar ils désirent
 • de (f) föredrar elles préfèrent
 • vi kommer hem nous rentrons

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-5-laxforhor-er-verb.8500932.html

Dela