7. A-e-c, kap. 5, futurum - INTE

Övningen är skapad 2018-11-20 av cedvardsson. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag kommer inte att åka je ne vais pas aller
  • du kommer inte att köpa tu ne vas pas acheter
  • han kommer ine att önska il ne va pas désirer
  • hon kommer inte att föredra elle ne va pas préférer
  • man ska inte komma hem on ne va pas rentrer
  • vi ska inte handla nous n'allons pas faire les courses
  • ni kommer inte att gå till torget vous n'allez pas aller au marché
  • de (m) kommer inte att köpa ils ne vont pas acheter
  • de (f) kommer inte att sjunga elles ne vont pas chanter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-5-futurum-inte.7317364.html

Dela