7. A-e-c, kap. 5, désirer

Övningen är skapad 2018-11-20 av cedvardsson. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag önskar je désire
  • du önskar tu désires
  • han önskar il désire
  • hon önskar elle désire
  • man önskar on désire
  • vi önskar nous désirons
  • ni önskar vous désirez
  • de (m) önskar ils désirent
  • de (f) önskar elles désirent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-5-desirer.7289379.html

Dela