7. A-e-c, kap. 4 - Ord

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 67.
Välj frågor (67)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en ankomst une arrivée
 • söndag kväll dimanche soir
 • klockan 6 à 6 heures
 • en gata une rue
 • att ringa på dörrklockan sonner à la porte
 • en dörr une porte
 • Välkommen!, Välkomna! Bienvenue!
 • Har ni gjort...? Avez-vous fait...?
 • trött (m) fatigué
 • trött (f) fatiguée
 • Varför? Pourquoi?
 • Vi har besökt Paris. Nous avons visité Paris.
 • Visst ja! Ah oui!
 • Jag är utpumpad (m). Je suis crevé.
 • Jag är utpumpad (f). Je suis crevée.
 • att vara trött på avoir marre de
 • Är det så att...? Est-ce que...?
 • att vara hungrig avoir faim
 • Jag är hungrig som en varg. J'ai une faim de loup.
 • Hur dags? À quelle heure?
 • om en halvtimme dans une demi-heure
 • Vad lagar du till middag? Qu'est-ce que tu fais à manger?
 • Vad...? Qu'est-ce que...?
 • kyckling med pommes frites du poulet avec des frites
 • en kyckling un poulet
 • och till efterrätt? et comme dessert?
 • en vaniljglass une glace à la vanille
 • en glass une glace
 • Vem? Qui?
 • jag (betonat) moi
 • att älska adorer
 • en pojke un garçon
 • Vad gör de? Que font-ils?
 • När kommer de hem? Quand rentrent-ils?
 • att komma hem rentrer
 • på sommarkollo en colonie de vacances
 • att segla faire de la voile
 • De kommer hem på onsdag. Ils rentrent mercredi.
 • måndag morgon lundi matin
 • en morgon un matin
 • Familjen fortsätter sin väg till Marseille. La famille continue sa route pour Marseille.
 • att fortsätta continuer
 • Trevlig resa! Bonne route!
 • Vi ses på lördag! À samedi!
 • far-/morföräldrarna les grands-parents
 • klockan 9 på kvällen à 9 heures du soir
 • att gäspa bailler
 • God kväll! Bonsoir!
 • okej d'accord
 • Gå och lägg er! Allez-vous coucher!
 • God natt! Bonne nuit!
 • en eftermiddag un après-midi
 • en granne (m) un voisin
 • en granne (f) une voisine
 • min fru ma femme
 • mina barn mes enfants
 • min bror mon frère
 • att spela tennis jouer au tennis
 • spela fotboll jouer au foot
 • spela fiol jouer du violon
 • varje fredag tous les vendredis
 • Vad gör ni? Que faites-vous?
 • att spela gitarr jouer de la guitare
 • basketen le basket
 • en boll un ballon
 • Jepp! Ouais!
 • Toppen! Super!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-4-ord.8216039.html

Dela