7. A-e-c. kap. 3, Ord - obligatoriska

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en resa un voyage
 • med bil en voiture
 • att passera, att åka igenom passer par
 • Danmark le Danemark
 • Tyskland l'Allemagne
 • Belgien la Belgique
 • att titta (på) regarder
 • ett hav une mer
 • att anlända arriver
 • Vilka? (f) Quelles?
 • Vilken/vilket? (f) Quelle?
 • dansk danois, -e
 • Två timmar senare. Deux heures plus tard.
 • Där är båten! Voilà le bateau!
 • tyska allemand
 • en natt une nuit
 • att stanna (upp) s'arrêter
 • ett hotell un hôtel
 • belgisk belge, -
 • ett språk une langue
 • för att besöka pour visiter
 • en tecknad serie un BD
 • alla (f. pl) toutes
 • dessa ces
 • tjurig grognon, -
 • som honom comme lui
 • inte... någonting, ingenting ne...rien
 • att promenera se promener
 • ett skyltfönster une vitrine
 • en affär un magasin
 • Jag gillar (den) inte. Je n'aime pas.
 • alltför, alldeles för trop

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-3-ord-obligatoriska.7921693.html

Dela