7. A-e-c. kap.3, ord - frivilliga

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Familjen reser till Frankrike. La famille va en France.
 • en bro un pont
 • en färg une couleur
 • en flagga un drapeau
 • en huvudstad une capitale
 • där är voilà
 • en båt un bateau
 • går bra se passe bien
 • att äta manger
 • en cafeteria une cafétéria
 • Vi är äntligen... Nous voilà enfin...
 • att prata parler
 • en pappa un papa
 • Jag talar inte tyska. Je ne parle pas allemand.
 • en mamma une maman
 • svart noir, -e
 • gul jaune, -
 • Till natten stannar de på ett hotell. Pour la nuit ils s'arrêtent à l'hôtel.
 • man talar on parle
 • nederländska néerlandais
 • ett center un centre
 • en smurf un Schtroumpf
 • som, liksom comme
 • en klänning une robe
 • Ska vi köpa en klänning? On achète une robe?
 • man on
 • att köpa acheter
 • Det är alltför dyrt. C'est trop cher.
 • grön vert, -e

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-3-ord-frivilliga.7921767.html

Dela