7. A-e-c, kap.3, Fraser

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Familjen åker till Frankrike. La famille va en France.
 • De passerar genom Danmark. Ils passent par le Danemark.
 • Vi kommer till Danmark. Nous arrivons au Danemark.
 • Vilka är den danska flaggans färger? Quelles sont les couleurs du drapeau danois?
 • Vilken är Danmarks huvudstad? Quelle est la capitale du Danemark?
 • Det är Köpenhamn. C'est Copenhague.
 • Familjen Björk äter på båtens kafeteria. La famille Björk mange à la cafétéria du bateau.
 • Äntligen är vi i Tyskland. Nous voilà enfin en Allemagne.
 • Pratar du tyska, pappa? Tu parles allemand, papa?
 • affärernas skyltfönster les vitrines des magasins
 • den vackra gula klänningen la belle robe jaune
 • Köper vi (man) en klänning? On achète une robe?
 • Nej, jag tycker inte om (den) och det är för dyrt. Non, je n'aime pas et c'est trop cher.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-3-fraser.6686655.html

Dela