7. A-e-c, kap. 3, Arriver, presens

Övningen är skapad 2018-04-24 av cedvardsson. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag kommer j'arrive
  • du kommer tu arrives
  • man kommer on arrive
  • vi kommer nous arrivons
  • ni kommer vous arrivez
  • de (f) kommer elles arrivent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-kap-3-arriver-presens.8024064.html

Dela