7. A-e-c, er-verb, infinitiv

Övningen är skapad 2019-01-18 av cedvardsson. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • passera passer
 • komma, anlända arriver
 • köpa acheter
 • gäspa bailler
 • fortsätta continuer
 • komma hem rentrer
 • ringa (ej telefonera) sonner
 • hämta, söka chercher
 • föredra préférer
 • önska désirer
 • beställa commander
 • diskutera discuter
 • fira fêter
 • röka fumer
 • fika goûter
 • betala payer
 • hjälpa aider
 • ta sönder casser
 • chatta, småprata chatter
 • fråga demander
 • tvätta laver
 • placera, sätta, ställa, lägga placer
 • hitta, finna trouver
 • rita dessiner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-er-verb-infinitiv.8653491.html

Dela