7. A-e-c, er-verb futurum

Övningen är skapad 2019-01-18 av cedvardsson. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag kommer att komma/anlända je vais arriver
 • du kommer att passera tu vas passer
 • han kommer att köpa il va acheter
 • hon kommer att gäspa elle va bailler
 • man ska fortsätta on va continuer
 • vi kommer att komma hem nous allons rentrer
 • ni ska ringa vous allez sonner
 • de (m) ska söka ils vont chercher
 • de (f) kommer att föredra elles vont préférer
 • jag ska önska je vais désirer
 • du ska beställa tu vas commander
 • han kommer att diskutera il va discuter
 • hon ska fira elle va fêter
 • man kommer att röka on va fumer
 • vi ska fika nous allons goûter
 • ni ska betala vous allez payer
 • de (m) kommer att hjälpa ils vont aider
 • de (f) ska ta sönder elles vont casser
 • jag ska chatta je vais chatter
 • du ska fråga tu vas demander
 • han ska tvätta il va laver
 • vi kommer att ställa nous allons placer
 • ni kommer att finna vous allez trouver
 • de (f) ska rita elles vont dessiner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-a-e-c-er-verb-futurum.8688276.html

Dela