7:1, 7:2 a/an

Övningen är skapad 2015-02-09 av SkolAnns. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blåsa blow
 • på grund av because of
 • över above
 • förvåning surprise
 • stig path
 • vrål roar
 • rymma escape
 • i närheten nearby
 • konstig strange
 • ekorre squirrel
 • europeisk European
 • elektriker electrician
 • tandläkare dentist
 • kristen Christian
 • advokat lawyer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/7-1-7-2-a-an.4256948.html

Dela