Annonser


5A Pioniere für den Staat

Övningen är skapad 2016-12-01 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • benennen kalla
 • austauschen byta ut
 • erschießen skjuta ihjäl
 • auffallen väcka uppmärksamhet
 • wahrscheinlich, vermutlich förmodligen
 • der Befehl-e bafallning
 • gestern früh igår morse
 • schon, bereits redan
 • das Leben livet
 • weglassen utelämna
 • ab heute från och med idag
 • der Vorsitzende ordförande
 • allerdings visserligen
 • das Ereignis-se händelse
 • laut enligt
 • der Teil-e del
 • Pflicht sein vara obligatorisk
 • das Angebot erbjudande
 • die Erziehung uppfostran
 • feierlich, festlich högtidlig
 • der Gefangene fånge
 • damals då för tiden
 • auslegen lägga ut
 • der Gruß-e+ hälsning
 • das Halstuch-er+ halsduk
 • heutzutage nuförtiden
 • der Mitglied-er medlem
 • ausschließen utesluta
 • die Anknüpfung anknytning
 • einschulen skola in
 • zum Beginn i början
 • der Eintritt-e inträde
 • der Zweck-e syfte
 • alle zwei Tage varannan dag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/5a-pioniere-fur-den-staat.6871316.html

Dela