50 vanliga felstavade engelska ord

Övningen är skapad 2023-03-18 av Mdkdkdd1. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Who vem
 • Whose vems, vars
 • Their deras
 • There där
 • With med
 • Which vilken
 • Witch häxa
 • Where var (var någonstans?)
 • Were var (vi var trötta)
 • Throw kasta
 • Threw kastade
 • Through genom
 • Tough tuff
 • Though dock, men
 • Quite ganska
 • Quiet tyst
 • Succeed lyckas
 • Success framgång
 • Successful framgångsrik
 • Choose välja
 • Chose valde
 • Choice val
 • Too alltför, också
 • Maybe kanske
 • Exciting spännande
 • Because därför
 • Disappointed besviken
 • Disappear försvinna
 • Interesting intressant
 • Cannot kan inte
 • Business affärer, företag
 • Each other varandra
 • Believe tro
 • Receive , erhålla
 • Then
 • Than än
 • His hans
 • He’s han är
 • Enough nog, tillräckligt
 • Break gå sönder, bryta, rast
 • Brake bromsa
 • Experience erfarenhet
 • Peace fred
 • Piece del, bit
 • Lose tappa, förlora
 • Loose lös
 • Embarrassed generad
 • Necessary nödvändig
 • Necessity nödvändighet
 • Possess äga, ha

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/50-vanliga-felstavade-engelska-ord.11470436.html

Dela