5 A Deutsche Geschichte

Övningen är skapad 2016-11-12 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • entstehen-entstand-entstanden uppstå
 • die Zahl-en tal
 • aufteilen dela upp
 • gespannt spänt
 • führen leda
 • wirtschaftlich ekonomisk
 • für etwas sorgen ombesörja, fixa
 • das Haushaltsgerät-e hushållsapparat
 • sogar till och med
 • der Staat-en stat
 • einführen införa
 • die Ware-n varan
 • versorgen försörja
 • die Lebensverhältnisse levnadsförhållanden
 • zerstören förstöra
 • trennen skilja
 • die Weise-n sättet
 • entlang längs
 • deutlich tydlig
 • bewegen röra sig
 • die Dose-n burk
 • die Schlange-n
 • die Währung-en valuta
 • ehemalig före detta
 • einfach enkel
 • es geht um det handlar om
 • verschieden olika
 • verbessern förbättra
 • die Genehmigung-en tillstånd
 • leer tom
 • gleich lika

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/5-a-deutsche-geschichte.6809432.html

Dela