4B Jana - die Austauschschülerin erzählt

Övningen är skapad 2017-03-07 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • das Gymnasium gymnasiet
  • das Tagebuch dagboken
  • der Austausch utbytet
  • das Erlebnis upplevelsen
  • der Koffer resväskan
  • Jugendliche ungdomar
  • der Bahnhof järnvägsstationen
  • die Frage frågan
  • der Käse osten
  • die Tube tuben
  • die Verständigung förståelsen
  • die Fahrt resan
  • die Verspätung förseningen
  • der Name namnet
  • das Abendbrot kvällsmaten
  • die Woche veckan
  • schmecken smaka
  • funktionieren fungera
  • umsteigen byta
  • ankommen anlända
  • warten auf vänta på
  • aufrufen ropa upp
  • begrüssen hälsa på
  • träumen von drömma om
  • aufgeregt spänd, nervös
  • völlig erschöpft helt slut (utmattad)
  • mitmachen delta
  • einige några
  • bis tills
  • viermal fyra gånger

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4b-jana-die-austauschschulerin-erzahlt.7161732.html

Dela