47-20

Övningen är skapad 2020-11-21 av Glosor_spanska. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • escuchar att lyssna
 • cantar att sjunga
 • tocar spela
 • estudiar att plugga
 • jugar att spela
 • ver att se
 • nadar att simma
 • leer att läsa
 • hacer att göra
 • tiempo libre fritid
 • gustar att gilla
 • estar att befinna sig
 • qué tipo vilken typ
 • mucho mycket
 • importante viktigt
 • para ti till dig
 • entrenar att träna
 • ir att gå
 • tener att ha
 • hora Klockan
 • más mer
 • deporte sport

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/47-20.10146608.html

Dela