4. Siffror 1-100

Övningen är skapad 2013-09-09 av linahl. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • un ett
 • deux två
 • trois tre
 • quatre fyra
 • cinq fem
 • six sex
 • sept sju
 • huit åtta
 • neuf nio
 • dix tio
 • onze elva
 • douze tolv
 • treize tretton
 • quatorze fjorton
 • quinze femton
 • seize sexton
 • dix-sept sjutton
 • dix-huit arton
 • dix-neuf nitton
 • vingt tjugo
 • vingt et un tjugoett
 • vingt-deux tjugotvå
 • vingt-trois tjugotre
 • vingt-quatre tjugofyra
 • vingt-cinq tjugofem
 • vingt-six tjugosex
 • vingt-sept tjugosju
 • vingt-huit tjugoåtta
 • vingt-neuf tjugonio
 • trente trettio
 • trente et un trettioett
 • trente-deux trettiotvå
 • trente-trois trettiotre
 • trente-quatre trettiofyra
 • trente-cinq trettiofem
 • trente-six trettiosex
 • trente-sept trettiosju
 • trente-huit trettioåtta
 • trente-neuf trettionio
 • quarante fyrtio
 • quarante et un fyrtioett
 • quarante-deux fyrtiotvå
 • quarante-trois fyrtiotre
 • quarante-quatre fyrtiofyra
 • quarante-cinq fyrtiofem
 • quarante-six fyrtiosex
 • quarante-sept fyrtiosju
 • quarante-huit fyrtioåtta
 • quarante-neuf fyrtionio
 • cinquante femtio
 • cinquante et un femtioett
 • cinquante-deux femtiotvå
 • cinquante-trois femtiotre
 • cinquante-quatre femtiofyra
 • cinquante-cinq femtiofem
 • cinquante-six femtiosex
 • cinquante-sept femtiosju
 • cinquante-huit femtioåtta
 • cinquante-neuf femtionio
 • soixante sextio
 • soixante et un sextioett
 • soixante-deux sextiotvå
 • soixante-trois sextiotre
 • soixante-quatre sextiofyra
 • soixante-cinq sextiofem
 • soixante-six sextiosex
 • soixante-sept sextiosju
 • soixante-huit sextioåtta
 • soixante-neuf sextionio
 • soixante-dix sjuttio
 • soixante et onze sjuttioett
 • soixante-douze sjuttiotvå
 • soixante-treize sjuttiotre
 • soixante-quatorze sjuttiofyra
 • soixante-quinze sjuttiofem
 • soixante-seize sjuttiosex
 • soixante-dix-sept sjuttiosju
 • soixante-dix-huit sjuttioåtta
 • soixante-dix-neuf sjuttionio
 • quatre-vingt åttio
 • quatre-vingt et un åttioett
 • quatre-vingt-deux åttiotvå
 • quatre-vingt-trois åttiotre
 • quatre-vingt-quatre åttiofyra
 • quatre-vingt-cinq åttiofem
 • quatre-vingt-six åttiosex
 • quatre-vingt-sept åttiosju
 • quatre-vingt-huit åttioåtta
 • quatre-vingt-neuf åttionio
 • quatre-vingt-dix nittio
 • quatre-vingt-onze nittioett
 • quatre-vingt-douze nittiotvå
 • quatre-vingt-treize nittiotre
 • quatre-vingt-quatorze nittiofyra
 • quatre-vingt-quinze nittiofem
 • quatre-vingt-seize nittiosex
 • quatre-vingt-dix-sept nittiosju
 • quatre-vingt-dix-huit nittioåtta
 • quatre-vingt-dix-neuf nittionio
 • cent hundra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4-siffror-1-100.2965412.html

Dela

Annonser