4. ord

Övningen är skapad 2022-05-03 av gronblomma. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbetsintervju työhaastattelu
 • bli bekant, bekanta sig med tutustua
 • arbetsansökan työhakemus
 • kalla, kalla på någon kutsua
 • några muutama
 • sökande hakija
 • på basis av intervjun työhaastattelun perusteella
 • välja valita
 • arbetstagare työntekijä
 • diskussion keskustelu
 • båda molemmat
 • bekantar sig med varandra tutustuvat toisiinsa
 • skulle du passa sopisitko
 • utbildning koulutus
 • svara vastata
 • ärligt rehellisesti
 • visa osoittaa
 • intresserad kiinnostunut
 • förbereda sig valmistautua
 • öva harjoitella
 • intervjusituation haastattelutilanne
 • i förväg etukäteen
 • i tid ajoissa
 • tacka kiittää
 • tillfälle tilaisuus
 • val valinta
 • klä dig prydligt pukeudu siististi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4-ord.10951217.html

Dela