4 intro, 4A

Övningen är skapad 2023-05-30 av GlosSofia. Antal frågor: 73.
Välj frågor (73)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mitbringen ta med
 • zum Buffet till buffén
 • jede Menge massor av
 • der Kartoffelsalat potatissalladen
 • Es klingelt an der Tür Det ringer på dörren
 • Hallo Alter! Hej kompis!
 • Alles Gute zum Geburtstag! Grattis på födelsedagen!
 • Kein Ding! Helt ok!
 • das Ding saken
 • Komm doch rein! Kom in!
 • im Wohnzimmer i vardagsrummet
 • das Wohnzimmer vardagsrummet
 • die Leute människorna, folket
 • der Gast gästen
 • gut gelaunt på bra humör
 • fröhliches Geplapper glada röster
 • mit ihrem Freund med sin pojkvän
 • Schluss machen göra slut
 • im Ernst på allvar
 • ja ju
 • sich kennenlernen lära känna
 • der Italiener italienaren
 • ein Langweiler en tråkmåns
 • wenn om
 • außer förutom
 • der Cousin kusinen (manlig)
 • ob om
 • sich beklagen klaga
 • jedes Mal varje gång
 • die Krankheit sjukdomen
 • die Kopfschmerzen huvudvärken
 • erzählen berätta för
 • schicken skicka
 • das Geschenk presenten
 • per Post med post
 • diesmal den här gången
 • der Bademantel morgonrocken
 • schenken ge, skänka
 • furchtbar fruktansvärt
 • eher snarare
 • das Kaninchen kaninen
 • Du Frechdachs din buse
 • zeigen visa
 • die Klimaanlage luftkonditioneringen
 • funktionieren fungera
 • Der spinnt ja wirklich! Han är ju inte riktigt klok!
 • Alle mal herhören! Lyssna allesammans!
 • die Aufmerksamkeit uppmärksamheten
 • bitten um be om
 • gleich strax
 • das Essen maten
 • lassen låta
 • Hör mal auf! sluta!
 • werden bli
 • sofort genast
 • laut högt
 • stinksauer skitsur
 • jemand någon
 • Hals- und Beinbruch! Lycka till!
 • die Schnupfen snuvan
 • die Verstauchung stukningen
 • der Ausschlag utslagen
 • die Bandage bandaget
 • das Taschentuch näsduken
 • Schön, dass du da bist! Kul att du kom!
 • Alle sind gut gelaunt alla är på bra humör
 • Darf ich mal um Aufmerksamkeit bitten? Får jag be om uppmärksamhet?
 • Ich schicke dem Mann ein Buch jag skickar en bok till mannen
 • Ich gebe der Frau einen Ring jag ger frun en ring
 • Ich schreibe dem Vater eine E-mail Jag skriver ett email till pappan
 • Er erzählt den Kindern viele Geschichten Han berättar många historier för barnen
 • Wir geben der Katze einen Teller Wasser Vi ger katten en tallrik vatten
 • Kaufst du dem Kind ein Eis? Köper du en glass till barnet?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4-intro-4a.11550680.html

Dela