4.2 Mons Capitolinus

Övningen är skapad 2021-01-18 av magistra. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mons berg
 • quid vad
 • altus hög
 • eheu! ack!
 • forum torg
 • aredet den brinner
 • miles soldat
 • habentes som har
 • Gallus galler
 • oppugnantes belägrande
 • bene bra
 • fabula berättelse
 • aut eller
 • me mig
 • te dig
 • narra! berätta!
 • nox natt
 • noctes nätter
 • tacitus tyst
 • ascendunt de klättrar upp för
 • in quo på vilket
 • pauci några få
 • custodientes bevakande
 • ceteri de övriga
 • anser gås
 • anseres gäss
 • qui som
 • videntes seende
 • e lecto ur sängen
 • de monte från berget
 • pulsat han knuffar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/4-2-mons-capitolinus.10215778.html

Dela