37 Bokstäver t.o.m. s 3 noghte ث

Övningen är skapad 2021-02-25 av Maryamkarami. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • alef آ ا
 • b بـ ب
 • non نـ ن
 • dal د
 • r ر
 • ä اَ ـَ
 • mim مـ م
 • sin سـ س
 • t تـ ت
 • o او و
 • i ایـ یـ ی
 • ze ز
 • kaf کـ ک
 • å ُ ﺍُ
 • p پـ پ
 • vav و
 • e اِ ِ
 • he ه
 • shin شـ ش
 • fe فـ ف
 • khe خـ خ
 • ghaf قـ ق
 • che چـ چ
 • je یـ ی
 • gaf گـ گ
 • djim جـ ج
 • h 4 former هـ ـهـ ـه ه
 • lam لـ ل
 • khava- kha خا- خَوا
 • ژ ژ
 • tashdid تَشدید
 • sad صـ ص
 • h djimi حـ ح
 • ta/ t daste dar ط
 • za ظ
 • ejn عـ ـعـ ـع ع
 • s 3 nogte ثـ ث

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/37-bokstaver-t-o-m-s-3-noghte.10299519.html

Dela