2C Vom Kohlenpott zur Kulturhauptstadt

Övningen är skapad 2017-01-12 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • gemeinsam gemensam
 • polnisch polsk
 • meinen avse
 • verkaufen sälja
 • das Würstchen liten korv
 • der Bergmann/Bergleute gruvarbetare
 • das Ruhrgebiet Ruhrområdet
 • die Metropole -n metropolen/huvudstaden
 • die Eisenbahnlinie -n järnvägslinje
 • der Fluss-e+ flod
 • der Kanal-e+ kanal
 • eng nära
 • neben einander tätt inpå varandra
 • unbemerkt obemärkt
 • unterscheiden särskilja
 • der Straßenrand vägkant
 • der Verbund -e förbund
 • nennen kalla
 • hauptsächlich huvudsakligen
 • einwandern invandra
 • weiter ytterligare
 • das Jahrzehnt -e årtionde
 • das Stahlwerk -e stålverk¨
 • ungesund ohälsosam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2c-vom-kohlenpott-zur-kulturhauptstadt.6957827.html

Dela