2B Reiseplanung, S. 71

Övningen är skapad 2016-12-09 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vollauf full upp
 • beschäftigt sysselsatt
 • scheinen verka
 • der Grund-e+ orsak, skäl
 • es hört sich nach Sport an det låter som sport
 • laufen pågå
 • gerade precis
 • das ist nicht drin det kommer inte i fråga
 • irgendwo någonstans
 • die Altstadt gamla stan
 • die Kneipe-n krog
 • der Stadtbummel- promenad i stan
 • das Rheinufer stranden vid Rhen
 • wird gebraut bryggs
 • das Brauhaus-er+ bryggeri
 • der Hahn-e+ tupp
 • das Hähnchen- kyckling
 • bongen slå in, pricka av
 • das ist gebongt det är fixat
 • sowohl ... als auch såväl ... som

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2b-reiseplanung-s-71.6925226.html

Dela