2A Reiseland forts glosor

Övningen är skapad 2016-11-25 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • überlegen tänka efter
 • erstaunt förvånad
 • sich in etwas einmischen blanda sig i
 • das Bahnticket-s tågbiljett
 • besorgen skaffa
 • die Jugendherberge vandrarhem
 • überzeugen övertyga
 • der Verwandte släkting
 • jede Menge en massa
 • leuchten lysa
 • anstecken smitta
 • gefallen tilltala
 • es gefällt ihm han gillar det
 • der Gedanke tanke
 • Du bist einverstanden? Du är med på det?
 • Ist das dein Ernst? Menar du allvar?
 • Sie ist Feuer und Flamme. Hon är eld och lågor.
 • Warum denn nicht? Varför inte?
 • Das ist nicht so teuer. Det är inte så dyrt.
 • Dazu sagen sie bestimmt ja. Det säger de säkert ja till.
 • Ach, komm schon. Kom igen.
 • Echt? Menar du det?
 • Spitze! Toppen!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2a-reiseland-forts-glosor.6871472.html

Dela