2A Reiseland Deutschland

Övningen är skapad 2016-11-17 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Herbstferien höstlovet
 • am liebsten helst
 • das Ausland utlandet
 • lassen låta
 • erst bara
 • beruhigen lugna
 • einem vertrauen lita på någon
 • verreisen resa bort
 • bei etwas bleiben hålla fast vid något
 • gefährlich farlig
 • gleich redan
 • ausrauben råna
 • Gott sei Dank tack och lov
 • fliegen flyga
 • die Entscheidung-en beslut
 • beliebt omtyckt
 • etwa ungefär
 • verbringen tillbringa
 • einig enig
 • führen leda
 • der abstand-e+ avstånd, marginal
 • der Ort-e plats
 • nah nära
 • preiswert prisvärd
 • bieten erbjuda
 • das Feiern firande
 • das Morgengrauen gryning
 • die Möglichkeit-en möjlighet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2a-reiseland-deutschland.6833924.html

Dela