2A Meine Freizeit

Övningen är skapad 2020-10-17 av M_Majd. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • viele många
 • vor allem framför allt
 • Spaß haben ha kul
 • die Freizeitbeschäftigung -en fritidssysselsättning
 • die Freizeitaktivität -en fritidsaktivitet
 • die Kneipe -n pub, krog
 • Sport treiben idrotta
 • immer mehr allt fler
 • Jugendliche ungdomar
 • die Antwort -en svar
 • stundenlang i timmar
 • zum Beispiel t.ex.
 • besprechen prata om, diskutera
 • nennen kalla (gena)
 • der Verein -e förening
 • das Spiel -e match
 • die Mannschaft -en lag
 • aufpassen se upp, se dig för
 • sich verletzen skada sig, slå sig
 • sich entspannen koppla av
 • ziemlich ganska
 • auftreten uppträda
 • nur endast, bara
 • in meiner Freizeit på fritiden, på min fritid
 • bei jemandem hos någon
 • kaum nästan inte, knappast
 • es macht Spaß det är roligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2a-meine-freizeit.10069640.html

Dela